Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

laters
4944 ecf4 390
Reposted frombiru biru viakaakashy kaakashy
laters
Mózg jako "musthave" sezonu? Marzenie. Ale za to jakie piękne! Pamiętajcie - myślenie i wiedza nie mają metki. Są za to absolutnie ponadczasowe. I na pewno nie kupicie ich na wyprzedaży w Zarze.
1621 ea64 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viaelczi elczi
laters
3248 957b
Reposted fromthinredline thinredline viaelczi elczi
laters
nic tak nie upiększa mężczyzny,  jak inteligencja doprawiona poczuciem humoru.
Reposted fromhole-love hole-love viabecomingjane becomingjane
laters
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
laters
6526 b8ab 390
Reposted frommhsa mhsa viamonam monam
laters
laters
2100 c2ae 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaklutz klutz
laters
2288 c2c9 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaklutz klutz
laters
1163 2226 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viamonam monam
7035 9dc1 390
laters
0146 1420 390
laters
Reposted fromthetemple thetemple viamonam monam
laters
1248 7721 390
Drew Barrymore
Reposted fromAng3ll Ang3ll viabesomeoneelse besomeoneelse
laters
Spójrz na własne myśli z pewnego dystansu.
— Regina Brett
8264 099e 390
Reposted fromerial erial viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
laters
laters
2182 f4f0 390
laters
9093 6d85 390
Reposted fromhagis hagis viaSzczurek Szczurek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl