Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2019

laters
0817 9f86 390
Reposted frompanicstricken panicstricken vianiskowo niskowo
laters
Jeśli się zastanawiasz, po co ci to było, to ja ci powiem.
Po wzloty nad chmury. Po jego uśmiech w twoje oczy.
Po twoją dłoń na jego szyi. Po wasze splątane palce.
Po zapach jego perfum w twoich włosach.
Po zamknięcie oczu w jego ramionach.
Po wasz świat. Po szczęście. Po najpiękniejszy czas.
Po wyjątkowość.
Po to ci to było, mała.
— Ewa Grzywacz.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiskowo niskowo
laters
5908 3372 390
Reposted fromscorpix scorpix vianiskowo niskowo
laters
2517 113b 390
Reposted frompiehus piehus vianiskowo niskowo
laters
Przestałam się przejmować ludźmi, którzy w krytycznym momencie mojego życia, kompletnie nie przejmowalali się mną.
— "Porypana panna M."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
laters
Będę żyć dalej. To wszystko, co można zrobić na tym świecie - nieważne, jak silne prądy tobą miotają, jak wielki ciężar spoczywa ci na barkach, jak tragiczna była historia twojej miłości. Żyje się dalej.
— Robyn Schneider “Dzień ostatnich szans”
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiskowo niskowo
laters
Ale jeśli chodzi ogólnie o rzeczywistość, to ja zaczynam się wycofywać, nie mam ambicji nadążać, nie chce mi się. Wolę po prostu żyć. Powoli nabierać powietrza, aż do samego dna.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo vianiskowo niskowo
laters
2223 1f36 390
Reposted fromzbikowa zbikowa vianiskowo niskowo
laters
8691 d552 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo
laters
Ja w inną stronę poszłam niż Ty,
Z innego miejsca patrzę w gwiazdy dziś
— Sarsa Markiewicz - Tęskno mi
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek vianiskowo niskowo
laters
Odwróć twarz w stronę słońca
Problemy przecież nie trwają bez końca
— Lemon Grass "Spacer"
Reposted fromxalchemic xalchemic vianiskowo niskowo
laters
Reposted fromshakeme shakeme vianiskowo niskowo
laters
8604 41bc 390
Reposted fromxawery xawery vianiskowo niskowo
laters
5780 53a5 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianiskowo niskowo
laters

Przyjacielu, Przyjaciółko.


Przechadzam się czasem i zastanawiam, która z dróg jest drogą do Domu. Czasami staję pośród drzew decyzji i zastanawiam, która z nich była słuszna i czy w tych wszystkich wyborach tak naprawdę jedyna możliwość to tylko wybór mniejszego zła. Czasem większego. Ciągle żałuję w myślach i próbuję znaleźć w sobie siłę, by wybaczyć sobie, że nie było mnie przy Tobie, gdy Twoje życie stawiało trudne pytania. Często bez odpowiedzi. Często pełne bólu i rozpaczy. Żałuję też własnego milczenia, braku zabrania głosu wtedy, gdy tak naprawdę serce już dawno krzyczało z bólu, ale nie umiało prosić o pomoc. Cieszę się, że pomimo milczeń, wieluset kilometrów rozłąki - bo życie przecież wyrzucało nas na brzeg tak cholernie daleki od Domu - potrafimy odnaleźć siebie. Że w dobie tych wszystkich zim, potrafisz przynieść mi w dłoni kawałek wiosny, która sprawia, że na chwilę godzę się z samym sobą i z całym cholernym światem. Że i ja mam fragment wiosny dla Ciebie.

Przyjacielu, Przyjaciółko. Dziękuję za każdy Twój powrót. Dzięki temu wiem, że jesteśmy na zawsze. 
Dziękuję za każdy Twój powrót. Sprawia, że jestem niezniszczalny.

— "Wpół do ciszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
laters
8975 8864 390
mój anioł stróż
laters
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianiskowo niskowo
laters

Nie ma przypadkowych spotkań i ludzie też nie stają na drodze naszego życia, ot tak. Każdy człowiek zostaje nam dany po coś, aby czymś nas ubogacić, dopełnić, coś pokazać czy uświadomić. Poprzez ludzi dostajemy od życia tysiące szans na to, aby stać się lepszym człowiekiem lub aby temu człowiekowi pokazać coś, czego on do tej pory nie dostrzegł.

— Monika A. Oleksa
Reposted fromnonperfect nonperfect vianiskowo niskowo
laters
8920 e76a 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianiskowo niskowo
laters
8060 7d84 390
Reposted fromdelain delain vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl