Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2017

laters
3978 270c 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll viajanealicejones janealicejones
laters
1431 bad6 390
Reposted fromnyaako nyaako viajanealicejones janealicejones
laters
1923 2866 390
laters
Pogubiłam się już w liczbie rozczarowań.
Reposted fromborn2die born2die viamadlajn madlajn
1014 820b 390
Reposted fromdivi divi viairmelin irmelin
laters
0885 19d7 390
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
laters

Nie opłacało się ufać ludziom. To była dla nich za wysoka poprzeczka.

— Charles Bukowski
laters
Czasami nie mamy drugich szans. Czasami rzeczy po prostu się kończą.
— Colleen Hoover
laters
8004 1eb8 390
laters
Jeśli prawdziwe jest powiedzenie: ile głów, tyle rozumów, to również prawdziwe: ile serc, tyle rodzajów miłości.
— Lew Tołstoj – Anna Karenina
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
laters
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna
laters
3904 888c 390
Zorba the Greek, 1964
Reposted fromciarka ciarka viaPoranny Poranny
laters
5337 c2ad 390
Reposted fromwazelina wazelina viaznikajac znikajac
laters
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromlaazy laazy viahope24 hope24
laters
To, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromjestemaga jestemaga viahope24 hope24
3427 778c 390
Reposted fromsoultraveling soultraveling viaworst-case worst-case
laters

"Chciałbym Cię mieć w domu na jesień. I pisać do Ciebie listy szeptem. I słuchać jak patrzysz w sufit, myśląc nad tym, że pięknie jest. I zamykać Twoje oczy swoimi ustami. I usypiać Cię swoim oddechem. I grać Ci na gitarze, śpiewać ulubioną piosenkę. I pisać o Tobie wiersze. I uciec z Tobą gdzieś.
I żyć."

Mikołaj Bajorek, "Bard od Siedmiu Boleści"

Reposted fromdelain delain viaPrzygnebiona Przygnebiona
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl