Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2019

laters
6467 16a2 390
Reposted fromswojszlak swojszlak viaheavencanwait heavencanwait
laters
Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi.
Reposted fromr3m0 r3m0 viaheavencanwait heavencanwait
laters
8454 a108 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
laters
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie viausmiechprosze usmiechprosze
laters
Reposted byrattyness rattyness

November 11 2019

laters
4749 ca60 390
Reposted bytpexipannakiessolaceintheskyzembataKokosemkama1110into-blackpiehusBetterDaysexoticflowerantamarielhonigwurmblockednadziejenadaremneszerszertpexiesperance

November 10 2019

laters
2962 ef86 390
Reposted bySkydelannotyourstrawberrygreenka2000lottibluebell
laters
2804 16b0 390
Reposted byhashSkydelanmalicelenifcaYasLairlottibluebell
laters
2744 77e0 390
Reposted bySkydelanVostokalittlepieceofheavenNoCinderellapiehuspiehusniedoskonaloscnotyourstrawberrykittiesmamadesperateeenokturnalstrzepykapellagreywolfinnocuousgrovlyanotherwaytodiemala-szelmakama1110candycamilla
laters
2738 1f2c 390
Reposted bymuskaanSkydelanVostokwindybaytrueMezamestrzepygreywolfsanitasnotyourstrawberrynokturnalmemstpexigrovlyanotherwaytodiebreatheslow123mala-szelmaerrortryagainczekoladowezatraceniekinkaaahereyesponurykosiarznieobecnoscpannadziewannahormezatake-careostatnia-melodiaZoonk11candycamilla12czerwcaToshi48hrsCrossroademonblockedifyouleaveheartisinthehighlandsliliowaduszaSurvivedGirl
laters
2735 a092 390
Reposted bySkydelansapnaitoxic-berrynotyourstrawberrylottibluebellnikomuanislowagdziejestolajustmineslowianecznikegzystencjayouaresonaiveKawaiiNamidaMasheelinelamaliceMartwa13

November 08 2019

laters
Wcale nie jest za późno, by szukać świata ze snów.
— Nancy H. Kleinbaum
laters
laters
2796 e7b3 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaszydera szydera
laters
7602 7e2a 390
Reposted fromzciach zciach viaszydera szydera
laters
3485 0e32 390
Reposted fromnazarena nazarena viaszydera szydera
laters
9656 a307 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszydera szydera
laters
0821 6c81 390
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
laters
November?
When the hell that happened?
Reposted frommyname myname viahardbitch hardbitch

October 27 2019

laters
Po prostu był.
I podobało się to moim ustom, mojej szyi i całemu ciału.
— EDA (collarbones)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl