Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2018

laters
Astenia - stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc viablackheartgirl blackheartgirl
laters
7521 88af 390
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viaintroweirds introweirds
laters
- Nie mam dzisiaj perspektywy na wieczór.
- A ja hamulców.
- Oh. To myślę, że mamy wspólną wizję.
— Perwersje
Reposted fromtowo85 towo85 viathesmajl thesmajl
6096 9868 390
Reposted fromrawriot rawriot vialeksandra leksandra
6096 9868 390
Reposted fromrawriot rawriot vialeksandra leksandra
laters
Życzę Ci, abyś mógł trzymać dzisiaj za rękę osobę, z którą pragniesz być. Osobę na widok, której dostajesz dreszczy. Osobę, na głos której Twoje serce zmienia rytm. Osobę, o której śnisz. Nie idź na kompromis z własnym sercem. To się nie sprawdzi.
— N. Belcik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viathesmajl thesmajl
laters
Wszyscy, nawet jeżeli sie do tego nie przyznajemy, w głębi serca wierzymy w cuda i wciąż na nie czekamy.
— Magdalena Kordel
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
laters
To właśnie najdelikatniejsze, najprostsze muśnięcie robi największe wrażenie. 
— senyia.soup.
Reposted fromSenyia Senyia vianiskowo niskowo
laters
5613 50fc 390
laters
6030 40ff 390
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch vianiskowo niskowo
5160 a322 390
Reposted frominsanedreamer insanedreamer vialeksandra leksandra
laters
To zabawne, że nie wiemy, jak powiedzieć to, co mamy na myśli, skoro i tak myślimy słowami.
— verronique.soup.
Reposted fromverronique verronique vianiskowo niskowo
laters
1755 29d5 390
Reposted fromxalchemic xalchemic vianiskowo niskowo
laters
Człowiek wrażliwy najpierw czuje, później rozumie. 
— Eugeniusz Kołda
Reposted fromniewychowana niewychowana vianiskowo niskowo
laters
I would like to show you my universe, Memories hidden in stars, Love floating in space.
I would like to tell you my dreams, Beliefs and thoughts, Desires stored in ampoules of stardust.
I would like to shine like the moon As bright as you shine When you talk about life.
...
We are souls trapped in bodies, Who found each other in the reflection of their eyes. Together we can free ourselves But first let me see your universe
— xannabelle
Reposted fromxannabelle xannabelle viasweetnothingg sweetnothingg
laters
4613 73ff 390
laters
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viasweetnothingg sweetnothingg
laters
Śpij i przez kilka godzin bądź wolny od wszystkich nieszczęść, jakie sam na siebie ściągnąłeś.
— C. S. Lewis ‘Opowieści z Narnii’
laters
6830 bb2f 390
Reposted fromPoranny Poranny viasweetnothingg sweetnothingg
laters
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl