Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

laters
4060 d40e 390
Reposted fromcarameltea carameltea vialeksandra leksandra
laters
Nie będziesz wyższy dzięki temu, że zetniesz komuś głowę.
— Grzesiak
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viairmelin irmelin
laters
laters
4384 4474 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialeksandra leksandra
laters
1583 47d7 390
Reposted fromnyaako nyaako viaPoranny Poranny
laters
1560 f863 390
Reposted fromnyaako nyaako viaPoranny Poranny
laters
8708 4628 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaplugss plugss
laters
Suddenly you’re 21 and you’re screaming along in the car to all the songs you listened to when you were sad in middle school and everything is different but everything is good.
— tumblr
Reposted fromlittle-things little-things viaplugss plugss
1208 e936 390
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaplugss plugss
laters
5567 274d 390
<3
Reposted fromdarkanes darkanes viaintroweirds introweirds
laters
Całym swoim jestestwem mówiła „nie” temu światu. Wyglądem, manierami, językiem, inteligencją. Była niemym wyrazem, że tkwimy w bagnie i w bzdurze, a można żyć inaczej.
— Antoni Libera – Madame
Reposted fromnyaako nyaako viabadblood badblood
laters
Zastanawiam się, ilu osobom nie udaje się być z tymi, których pragną i kończą z innymi tylko z rozsądku.
— Fannie Flagg - Smażone zielone pomidory
Reposted fromdelain delain viabadblood badblood
laters
Nie wszystko zawsze będzie iść po mojej myśli i nie wszystko skończy się happy endem. Prawdziwe życie czasami jest gówniane i musimy jakoś sobie z nim radzić.
— Colleen Hoover – Hopeless
Reposted fromnyaako nyaako viabadblood badblood
7899 1087 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viabadblood badblood
laters
Wszystko da się załatwić. To tylko kwestia woli; w najgorszym razie: czasu.
— Antoni Libera – Madame
Reposted fromnyaako nyaako viabadblood badblood
laters
Życie zostawia blizny na ciele i na duszy. Kiedy poznaje się kogoś w połowie drogi, trudno oczekiwać, że nie będzie miał żadnych zadrapań.
— Chufo Lloréns
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viabadblood badblood
laters
Jak to możliwe, dziwna dziewczyno, że jesteś tak wieloma kobietami dla tylu ludzi?
— Sylvia Plath*Dzienniki 1950-1962
Reposted frombluecat bluecat viabadblood badblood
laters
8442 7a12 390
Reposted fromsoSad soSad viabadblood badblood
laters
Kiedy coś przestaje boleć, przestaje mieć znaczenie.
— Stephen King
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabadblood badblood
2428 0505 390

1000drawings:

Daydreamer  by Gunseli S.    

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl