Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2018

laters
3520 d5a7 390
Anna Ciarkowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazapominanie zapominanie
2079 9d47 390
Reposted fromsavatage savatage viazapominanie zapominanie
laters
Byłoby rzeczą niesprawiedliwą oczekiwać, że zwyczajny człowiek okaże się taki sam jak bohater ze snów.
— Margit Sandemo
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viazapominanie zapominanie
laters
3848 93c4 390
Reposted fromoblivions oblivions viazapominanie zapominanie
laters
9002 e788 390
Reposted fromchudazupa chudazupa viazapominanie zapominanie
laters
3861 5a5e 390

Reposted fromyourtitle yourtitle viazapominanie zapominanie
laters
4921 12d9 390
laters
Kobiety mają wspaniały instynkt. Wszystko zauważają - z wyjątkiem tego, co oczywiste.
— Oscar Wilde
Reposted fromvaliumcunt valiumcunt viapensieve pensieve
laters
6391 4936 390
Reposted fromprzegrany przegrany viaoutofmyhead outofmyhead
laters
7580 7484 390
Reposted frompiehus piehus viaspokodama spokodama
laters
6354 894a 390
Reposted fromkaiee kaiee viaoutofmyhead outofmyhead
3867 8fe0 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja via13-days 13-days
laters
6123 bb6e 390
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE vianiskowo niskowo

zooophagous:

mochachild:

I SWEAR TO FUCKING GOD BOB ROSS IS A GIFTED GOD

I DREW ALONG TO HIS VIDEO IN MS PAINT AND

image

HOW

image

THE

image

FUCK

image

THIS MADE ME SO HAPPY I DONT EVEN KNOW HOW PLEASE I ADVISE YOU GUYS TO DRAW ALONG WITH BOB ROSS IN MS PAINT IT IS AN EXPERIENCE I AM SO CONFUSED BUT PLEASED FUCKING DO IT

Bob Ross teaches you using layering and color theory, which are principles which work no matter what you paint with. Some materials won’t blend the same as oils obviously, but as Ross himself said, “you can paint with almost anything.”

Paint along with whatever you have, it’s great practice.

Reposted from221Bsherlock 221Bsherlock vianiskowo niskowo
laters
5414 d926 390
source: ig @a_adick
Reposted fromszatanista szatanista viaoutofmyhead outofmyhead
laters
9298 29b7 390
Reposted fromtfu tfu viaoutofmyhead outofmyhead
laters
- Życie z powieścią nie ma nic wspólnego - stwierdza ponuro Graboletta. - Ono się nie układa w jedną całość. Byłaś kiedyś inną Bożenką i będziesz innymi Bożenkami. Historie, które opowiadamy sobie przy winie, tak jak teraz, nie łączą się ze sobą ani nic z nich nie wynika. Życie jest bardziej jak zbiór opowiadań. Poszarpane, nieprzewidywalne. Uwierz mi, mojego czy twojego życia nikomu by się nie chciało czytać.
— Jakub Małecki "Ślady"
Reposted fromdreamadream dreamadream vianiskowo niskowo
2602 4923 390

eicasa:

André Kertész — Budapest, October 7, 1920

4258 50b8 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja via13-days 13-days
5317 0d75 390

ojrzasphotoblog:

Two lost souls swimming in a fish bowl

Brighton
Praktica Super TL2 + Fomapan 200

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper via13-days 13-days
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl