Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2017

laters
Z reguły o tej porze leżę w łóżku, czytam książki i czuję, że grzybieję od środka, że co godzinę starzeję się o pięć miesięcy.
— Żulczyk
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaviolethill violethill
laters
0422 be7f 390
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viahydrosphere hydrosphere
laters

"Dawno temu zrozumiał, że ostatecznie i tak zostanie sam. I coraz rzadziej podejmował ryzyko sprawdzania, czy mogło być inaczej. Żył wystarczająco długo, żeby zdążyć się rozczarować wieloma relacjami. (...)
W dzienniku najczęściej pisał o samotności i niezrozumieniu. Zbyt łatwo nabierał zaufania do ludzi i często go rozczarowywali. Grono najbliższych ograniczał do zaledwie kilku osób, którym mógł się wyżalić przy wódce lub z którymi szczerze rozmawiał w listach. (...) właśnie w listach najczęściej pozwalał sobie na szczerość i przyznawał się do słabości. (...) Tak już miał - w listach pozwalał sobie na więcej. Traktował korespondencję jako oczyszczenie. Nie owijał w bawełnę, analizował siebie i własne ograniczenia. Pisząc do najbliższych bywał stęskniony, pożądliwy, słaby i proszący. W życiu codziennym - odwrotnie. Nawet rodzina uważała, że był raczej chłodny i powściągliwy. Ci, którzy go pamiętają - ze spotkań, nie z listów i literatury - wspominają człowieka oschłego, rzadko interesującego się serdecznie kimkolwiek poza samym sobą. Zostały wspomnienia: 'Wolał godzinne spacery z psami, do nikogo się nie odzywał', 'Zamykał się w gabinecie i nie chciał rozmawiać'. 
W tym samym czasie łaknął czułości i zrozumienia."

Anna Król "Rzeczy. Iwaszkiewicz intymnie"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viahydrosphere hydrosphere
laters
[...] są takie podróże, gdy nie idzie się do jakiegoś miejsca, tylko do drugiego człowieka.
— Barbara Kosmowska - "Niebieski autobus"
Reposted frompuella13 puella13 viacomiendolirica comiendolirica

August 06 2017

laters

Poznan, Poland
2013
Erik Witsoe

Reposted fromweightless weightless viakotfica kotfica
laters
4690 7685 390
Reposted fromtfu tfu viakotfica kotfica
laters
1745 c43d 390
Reposted fromnyaako nyaako viakotfica kotfica
laters
4898 202b 390
Reposted frompixielark pixielark viajanealicejones janealicejones
laters
4948 fbec 390
laters
laters
4975 815c 390
Reposted fromidjet idjet viajanealicejones janealicejones
laters
4976 bd92 390
Reposted fromidjet idjet viajanealicejones janealicejones
laters
8096 850c 390
Reposted fromrol rol viatiredeveryday tiredeveryday
laters
laters
Remember the first feelings, how sharp and magical they used to be, the way you felt during your first love kiss, how scared you felt driving a car for the first time. The first day of school, when you fastened your seatbelt the day you got on a plane for the first time. Feelings that got pale and dull by routine. Don’t forget.
Reposted fromverronique verronique viatiredeveryday tiredeveryday
laters
2057 6e0f 390
3402 df5e 390

ahoychrispineda:

I love this so much

laters
laters
4937 5cc6 390
ZABIJ CIAŁO, A ROZUM SAM UMRZE.
Reposted fromdjLangley djLangley viatiredeveryday tiredeveryday
laters
Już było paru takich, których też byłem pewien...
— ZBUKU
Reposted frompozakontrola pozakontrola viaoutofmyhead outofmyhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl