Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2020

laters
  Mam takie zmęczone serce.
— Markus Zusak - Złodziejka książek
Reposted fromIriss Iriss viaheavencanwait heavencanwait
laters
5839 c36e 390
laters
Nie pokazuj ludziom, że na czymś Ci zależy,bo dajesz im wtedy broń do ręki.
— prawda.
laters
Wiesz, z moją mamą zgadzam się w niewielu, bardzo niewielu sprawach, ale kiedyś powiedziała jedną niesłychanie mądrą rzecz: Jeśli dwoje ludzi ma być ze sobą, to stanie się tak niezależnie od wszystkiego. A jeśli gdzieś zapisane jest, że nie są dla siebie przeznaczeni, to cokolwiek by się robiło, prędzej czy później się taki związek rozpadnie. Wynika z tego, że nie powinniśmy próbować zawracać kijem Wisły, tylko czasem dać się porwać nurtowi wydarzeń. Co ma być, to będzie. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego sobie w życiu ułożyć i zaplanować.
— Jakub Małecki
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
4588 a062 390
Reposted frommyjapanese myjapanese viaszydera szydera
laters
1838 6ebe 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaszydera szydera
laters
7378 870d 390
Reposted fromaonorinjin aonorinjin vianiskowo niskowo
laters
To, co słyszymy przed "ale" jest nieważne.
Reposted fromshakemedown shakemedown vianiskowo niskowo
laters
4258 1719 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vianiskowo niskowo
laters
9495 3461 390
Reposted fromsoftboi softboi vianiskowo niskowo
laters
Czy można opowiedzieć ból głowy albo lęk, który zakleszcza serce tuż przed zaśnięciem, albo uczucie nieskończonej samotności, gdy patrzy się na księżyc?
— Olga Tokarczuk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheavencanwait heavencanwait
laters
6884 8293 390
Reposted fromfascinated fascinated viaheavencanwait heavencanwait
laters
Pamiętaj, że dawanie całej siebie, nie uczyni Cię istotniejszą.
— znalezione.
laters
9834 4e96 390
Reposted fromgreenloud greenloud viaheavencanwait heavencanwait
laters
Boże, pomóż.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
laters
5803 0b64 390
laters
2350 4660 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaohfucktycznie ohfucktycznie
you think everyone has the same heart as you, and thats whats gonna fuck you up
— (via neutral)
Reposted fromfurore furore vianiskowo niskowo
laters
Reposted fromshakeme shakeme
laters
5993 2789 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl