Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2019

laters
laters
2927 82e4 390
laters
Tęsknota jest pokutą za przeżyte kiedyś szczęście. 
— Manuela Gretkowska, "Trans"
Reposted fromhormeza hormeza viaohfucktycznie ohfucktycznie
laters
5954 db74 390
Reposted fromsillemo sillemo viahavingdreams havingdreams
laters
470/2015
*** (A więc nikt nie przeprosi) - Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
A więc nikt mnie nie przeprosi  za wszystko co się stało?
Nikt się nie będzie tłumaczył,  że nie mógł wymyślić lepiej?
Nikt mi nie powie Maleństwo  jakżeś się dzielnie trzymało?
Nikt mi medalu nie przyzna  ni po ramieniu poklepie?
Nikt nie powie dlaczego?  nikt mi nie powie dla kogo?
Nie wyjmie mi z serca strzały?  Nie zdziwi się że z nią żyłam?
Nie pocałuje mnie za to? I przejdę samotną drogą,
zgubię się i zarzucę,  tak jakbym nigdy nie była?
https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viahavingdreams havingdreams
laters
(...) haustami piję miłość, a gdy trzeba, mam więcej łez niż ocean.
— H. Poświatowska
laters
My nie potrzebujemy już lepszej technologii, lepszych telefonów. Potrzebujemy więcej uczuć i zachodów słońca.
— Maciej Wiszniewski - "Oczami Duszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahavingdreams havingdreams
laters

Ludzie czasem charakterem niszczą to co zbudowali sercem...

Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt vianiskowo niskowo
2571 8eed 390
Reposted fromMigotliwa Migotliwa vianiskowo niskowo
laters

kiedy taka dorosła wróciła z pracy,

nakarmiła zwierzęta, zapłaciła rachunki,
odłożyła na miejsce, co miało swoje miejsce
i poszła się myć –
łzy zmieszały się z pianą,
piana mieszała się z parą,
w parze nigdy jej nie szło.

— "Dorosły człowiek ukrywa się w łazience" Kamila Janiak
Reposted fromarumhc arumhc vianiskowo niskowo

June 27 2019

laters
laters
9461 5947 390
ach, zupo...
laters
3881 d5ee 390
Reposted frommadlenaa madlenaa viairmelin irmelin
laters
Jest mi dzisiaj tak cholernie smutno
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
laters
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viairmelin irmelin
laters
2301 cbe5 390
tak wielu już nie ma
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viairmelin irmelin
laters
6137 d736 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin

May 31 2019

laters
Tak więc pytam: - Co musi zacząć dziać się, żeby zaczęło dziać się? - Musi pojawić się drugi człowiek. - I wtedy się dzieje? - Wtedy dzieje się.
— Edward Stachura
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viairmelin irmelin
laters
7366 6295 390
Reposted frombangbangimdead bangbangimdead viairmelin irmelin
laters
4004 45e7 390
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl